MILS voor scholen

Iedere leerling heeft een persoonlijke manier van leren en iedere docent heeft zijn eigen manier van lesgeven. Een goede verstandhouding en inzicht in elkaars verwachtingen leiden tot een prettige leeromgeving.

Voor scholen zijn veel toepassingen van de MILS mogelijk. Het wordt bijvoorbeeld ingezet bij leerlingen die niet het gewenste niveau halen en hierdoor achterstand op school krijgen. Bureau van Bodegom verzorgt bijscholing/workshops voor docenten, waarin ze kennismaken met hun eigen MILS-profiel. Dit blijkt een geweldige start te zijn voor het werken met MILS binnen een school.

De MILS wordt op dit moment vooral toegepast in de bovenbouw van de basisschool en in brugklassen. In deze fase staan de leerlingen helemaal open voor de informatie die ze uit de MILS kunnen oppikken. Naast hun eigen best werkende leerstrategieën krijgen ze ook inzicht in de grote diversiteit van leren die er in hun klas is.

MILS draagt bij aan passend onderwijs

Voor de leerling:

 • Concrete tips en handvatten voor leerlingen die vastzitten
 • Zelfvertrouwen bij de leerling
 • Bewustwording van zijn/haar talenten
 • Betere schoolresultaten
 • Begrip voor andere manieren van leren
 • Begrip tussen docent/team en leerling

Voor de docent/team:

 • Suggesties en werkwijzen die het team kan inzetten voor een leerling
 • Begrip tussen docent/team en kind
 • Onderling begrip teamleden
 • Verbetering communicatie in het team
 • Inzicht en inzet mogelijkheden talenten van de teamleden
 • Overzicht van de talenten in een klas

Werkwijze

 • Kick-off met MILS-profielen van de docent(en)
 • De MILS afnames bij de leerlingen vinden plaats op één dag (max 30 leerlingen)
 • Voor iedere leerling een terugkoppeling met belangrijkste aandachtspunten
 • Terugkoppeling naar ouders

Voor scholen vindt het MILS onderzoek op de schoollocatie plaats. Docenten en leerlingen worden op school onderzocht door één of twee gecertificeerde MILS-coach(es).

Wat er nodig is om de MILS op een school uit te voeren:

 • minimaal zes computers
 • minimaal zes koptelefoons
 • vrije toegang tot internet voor de zes computers (de MILS wordt online gedaan)
 • Een aparte/rustige ruimte om zes leerlingen/docenten te onderzoeken
 • Een aparte/rustige ruimte om met zes leerlingen de nabespreking te doen

"Je maakt van puzzeltjes snel pareltjes door het afnemen van de MILS. Je merkt dat kinderen zichzelf herkennen in de uitslag."

Janneke de Jong en Wies van Ekeren.
Groepsleerkrachten groep 4/5 OBS de Telescoop


Volg ons
Contactgegevens
Bureau van Bodegom
Hannie Schaftstraat 94
2264 DL Leidschendam
KvK: 55560423

06 22 99 11 67
Schakel JavaScript in om inhoud te bekijken.