Certificering voor onderwijsinstellingen

Een leerling die zonder zelfvertrouwen een toets moet gaan maken, omdat ze de stof maar niet onder de knie krijgt. En een gefrustreerde leraar die het opmerkt, maar het niet voor elkaar krijgt om het bij haar over te brengen.

MILS geeft leerlingen en/of docenten inzicht in hoe iemand leert. 
Leerlingen krijgen meer zekerheid over hun eigen leercapaciteiten. De MILS begeleiding geeft ze handvatten, waarmee ze gemakkelijker en met meer plezier leren.

MILS zorgt voor

  • Inzicht in zorgleerlingen basisonderwijs
  • Handvatten voor leerkrachten
  • Betere resultaten bovenbouw
  • Onderling begrip in het team
  • Onderling begrip in de klas
  • Beter gebruik van talenten

Voor wie?

In de praktijk zien we dat het een goed idee is om minstens 2 mensen van
dezelfde onderwijsinstelling te laten certificeren. Ze hebben steun aan elkaar tijdens het certificeringstraject en op school versterken ze elkaar tijdens teambijeenkomsten.

Een eerste stap voor succesvolle implementatie op een school is een workshop aanbieden voor collega's. 
Er zijn scholen die een lang traject in willen om tot volledige implementatie van MILS in de organisatie te komen. Er zijn ook scholen die de MILS uitsluitend inzetten voor zorgleerlingen. Er is veel mogelijk met dit instrument.

Als een onderwijs instelling kiest voor het opleiden van slechts één of twee medewerkers volgt onderstaand traject. In andere situaties wordt er een certificering op maat ontwikkeld.

Hoe werkt het?

De certificering bestaat uit een intake, 2 dagen op locatie, 3 dagdelen online en een proeve van bekwaamheid. Deze proeve van bekwaamheid zult u afronden in maximaal een half jaar. Gedurende dit halve jaar wordt er op afstand individueel begeleid. 

Intake: Gedurende een intake die ongeveer 1 uur duurt, maak je kennis met de master coach(es) die de opleiding verzorgt/verzorgen. Je hebt de kans om al je vragen te stellen en je eigen MILS profiel wordt vastgesteld en toegelicht.

Dag 1: Ontdek je je eigen leervoorkeuren m.b.v. MILS en wordt de basis gelegd m.b.t. de theorieën waar het MILS onderzoek door geinspireerd is o.a.: Howard Gardner(MI) & linker- en rechterhersenhelft-theorie. Sinds de start van het wetenschappelijk onderzoek (nov 2017) worden zeer diverse theorieën betrokken bij de opleiding. Veel praktische voorbeelden om de zes dimensies van de MILS te laten leven.

Online 3 dagdelen: Gaan we aan de slag met vele MILS profielen. Het doel van het eerste dagdeel is o.a. om het combineren van de eerste twee leervoorkeuren te leren: Woordslim en Stappen denken. De belangrijkste werkvormen voor een MILS coach komen deze online dagdelen langs; Welke vormen van samenvatten passen bij welke profielen? Het tweede dagdeel komen o.a. de volgende twee leervoorkeuren aan de beurt: Beweging nodig en Luisterslim, Wat zijn MILS oplossingen voor de hoog beweeg leerlingen? Tenslotte tijdens het laatste dagdeel online komen Beeldslim en Samen leren aan bod. Denk aan: Wat is het effect van de MILS resultaten op het aanleren van Mindmappen? Hoe onderzoek je of er een indicatie is voor visuele stress is? Met wie kunnen laagstappen denken leerlingen wel/niet fijn samen leren? En nog veel meer. Er wordt veel gewerkt in break-out rooms om te oefenen in koppels.

Dag 5: Staat de MILS-programmatuur en het gebruik ervan in de eigen werkomgeving centraal. Er wordt deze dag vooral geoefend op elkaar en op leerlingen. Ook is er ruime aandacht voor de meest optimale toepassing in de organisatie.

Na dag één krijgt u toegang tot de MILS portal. Hierop bevinden zich o.a. vele educatieve video's mbt de MILS. Ook ontvangt u het MILS 'Praktisch handelen' boek. Met deze hulpmiddelen, en uw trainingsmap, kunt u zich goed voorbereiden op uw eerste eigen leerling waar u direct, in de eerste week na dag 5, de MILS bij gaat afnemen.

Waarom MILS voor onderwijsinstellingen?

  • Iedere leerkracht kent zijn eigen doceerstijl
  • Leerlingen direct passend begeleiden
  • Beter afstemming tussen leerkracht en leerling
  • Direct toegang tot kennis & ervaring MILS Coaches netwerk

"Het is ook heel leuk om te zien dat kinderen zelf ook aan de slag gaan met de leerstijlen. Sommige kinderen maken nu mind-maps in plaats van samenvattingen, vooral bij Geschiedenis en Aardrijkskunde. Het is iets meer werk maar levert een beter resultaat op. Gelukkig hebben ze dat er ook wel voor over!"

Mariel Montizaan
Basisschool De Driemaster


Volg ons
Contactgegevens
Bureau van Bodegom
Hannie Schaftstraat 94
2264 DL Leidschendam
KvK: 55560423

06 22 99 11 67
Schakel JavaScript in om inhoud te bekijken.