MILS voor de hele school - inzicht in ieders leerstrategieen

MILS leerstrategie toepassen op een hele school? Dat doen ze sinds enkele jaren in Antwerpen, België. MILS coach Werner van den Broeck en basisschooldirecteur Hilde Hendrickx van De Zevensprong werken sinds 2014 met MILS om onderwijs op maat te bieden. Vanaf eind klas 5 (groep 7) wordt bij elk kind in de klas een onderzoek uitgevoerd, waarbij ook de voorkeur van de leerkracht wordt vergeleken. Leerlingen en leerkrachten worden zo gecoacht om hun talenten beter in te zetten. 

Hilde vertelde mij in 2019 al hoe extra waardevol vorig schooljaar de MILS voor leerkrachten en leerlingen van klas 6 was gebleken. Aan het einde van schooljaar 2018 – 2019 had Werner bij alle kinderen van klas 5 de MILS afgenomen. Het bleek een potentieel lastig jaar voor de meeste leerkrachten: Er zitten veel kinderen met bijzondere noden en zorgen in de twee klassen met gemiddeld 20 leerlingen. In één van de klassen scoorde 50 % laag op ‘Luisterslim’. Als je dan als leerkracht ‘gewoon’ voor een klas gaat staan werkt dat niet. De kinderen in de klassen hebben heel verschillende niveaus van leren, maar met een lage luisterscore is de aandacht bij de les houden voor deze leerlingen een enorme uitdaging. Dankzij de MILS-profielen konden de leerkrachten zich samen met Hilde en Werner goed voorbereiden op een andere manier van lesgeven, bijvoorbeeld door meer in te zetten op ‘Beeldslim’ (plaatjes, films) en ‘Woordslim’ (tekst).

Hilde zei in 2019: ”Wat bijzonder dat we zulke duidelijke en krachtige handvatten mee konden geven aan onze leerkrachten vóór ze aan het nieuwe schooljaar begonnen.” De leerkrachten zelf waren achteraf het meest blij met de MILS uitkomsten, zij ervoeren minder stress en hadden meer aansluiting bij de klas. Leerlingen hadden ook profijt, in de klas met lage luisterslimheid hadden enkele leerlingen opvallend betere resultaten behaald. 

Net, in september 2020, vertelde Hilde mij het volgende: Onze kinderen scoren nog steeds hoog op “samen leren” Het voorbije en vorig schooljaar deed onze school mee aan de IDP’s (Inter diocecane proeven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen) . Eén van de toetsen was een luistertoets Frans. De resultaten gaven aan dat we deze toets eens onder loep moesten nemen. We onderzochten eerst alles i.f.v. Frans maar algauw kwamen we tot de constatatie dat dit mogelijk met luisteren te maken heeft. Het maakt ons bewust dat dit ook vanuit de MILS al eens werd aangegeven. De aanpak toen was bv meer in te zetten op ‘Beeldslim’ (plaatjes, films) en ‘Woordslim’ (tekst). Ik denk dat het een én- én verhaal moet worden waarbij we het luisteren ook moeten versterken.

Ouders blijven deze info ook heel belangrijk en interessant vinden. Het helpt hen ook meer inzicht te krijgen in de leerhouding van hun kinderen. En wees er maar zeker van dat ze dit aan de lijve hebben ondervonden tijdens de voorbije lockdown en het afstandsonderwijs. Ik hoop dat ze vanuit de MILS resultaten begrijpen waarom hun kinderen op een bepaalde manier met leren aan de slag gaan.  Het blijft een boeiende materie die we in een uitdagende schoolopdracht trachten verder te zetten.

De Zevensprong Antwerpen laat met deze aanpak zien een van de meest vooruitstrevende scholen van de Benelux te zijn. In Nederland zijn er scholen die interesse tonen in leervoorkeuren van leerlingen met leerproblemen maar integraal leervoorkeuren onderzoeken is nog niet ingeburgerd. Welke Nederlandse school pakt de handschoen op en gaat leraren en leerlingen ondersteunen met inzicht in hun leervoorkeuren? Ken jij een vooruitstrevende basisschooldirecteur die dit artikel moet lezen, tag hem dan in dit bericht. Samen maken we het onderwijs een beetje mooier. 

 

 


Volg ons
Contactgegevens
Bureau van Bodegom
Hannie Schaftstraat 94
2264 DL Leidschendam
KvK: 55560423

06 22 99 11 67
Schakel JavaScript in om inhoud te bekijken.