Verlenging erkenning Opleiding tot MILS coach

De erkenning van de opleiding tot MILS coach is gisteren per augustus 2021 weer voor vier jaar verlengd.
Bureau van Bodegom is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en is daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door middel van deze erkenning is het mogelijk om onze open opleidingen voor docenten, trainers en coaches vrij van BTW aan te bieden.

Bureau van Bodegom voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en wordt sinds 2013 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

De meest recente audit heeft juli 2021 plaatsgevonden. In het kader van Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. Zorgvuldigheidsbeginsel
2. Rechtszekerheidsbeginsel
3. Kenbaarheidsbeginsel
4. Redelijkheidsbeginsel
5. Betrouwbaarheidsbeginsel

Bekijk onze registratie in het openbare CRKBO kwaliteitsregister.

 


Volg ons
Contactgegevens
Bureau van Bodegom
Hannie Schaftstraat 94
2264 DL Leidschendam
KvK: 55560423

06 22 99 11 67
Schakel JavaScript in om inhoud te bekijken.