Van een 3 naar een 9 - Topografie bleek toch te leren!

Ze was altijd een ijverige en serieuze leerling met een grote intrinsieke motivatie om te leren op de basisschool. Ze leerde altijd goed voor haar toetsen en haalde dan mooie cijfers. Behalve voor topografie. Maar toch begrepen wij als leerkrachten niet goed waarom ze sommige dingen makkelijk oppikte en andere helemaal niet.

Ik nam de MILS (Meer Inzicht in LeerStrategieën) bij dit meisje af en toen bleek meteen wat het leren voor haar soms lastig maakte: ze had een hele grote behoefte aan structuur in de lesstof én nam nauwelijks en met grote moeite informatie op van plaatjes en filmpjes. Toen begrepen we dat de gestructureerde vakken als rekenen goed voor haar werkten en dat we haar konden helpen haar te leren bij de wereldoriëntatievakken meer structuur aan te brengen en haar te leren hoe ze toch informatie uit alle plaatjes bij deze vakken kon halen. Ook de lage cijfers voor topografie waren in één klap duidelijk! Topografie bestaat bij de gratie van een plaatje van een kaart en die informatie kon zij nauwelijks opnemen. Niet alleen deze lessen waren niet aan haar besteed, maar hoe ze ook haar best deed met het leren voor een toets, het bleef niet hangen en tijdens de toets kreeg ze weer een plaatje voor haar neus, waar ze niks mee kon.

De oplossing lag in het combineren van haar leervoorkeuren met het plaatje van topografie. Door een raster over de kaart te tekenen en de kaart zo in even grote stukjes op te delen, kreeg ze structuur en kon ze vakje voor vakje de plaatsnamen gaan leren. Daarnaast werkte auditieve informatie voor haar ook fijn en dus verzonnen we rijmpjes en liedjes met de plaatsen die in één vakje lagen. Ze werd meteen helemaal enthousiast toen ik haar dit vertelde en ging er bij de volgende toets mee aan de slag. Natuurlijk had ik haar verteld dat ze niet moest verwachten dat haar 3 ineens een 10 zou worden, waar ze op reageerde met te zeggen dat ze al heel blij zou zijn met een voldoende.  Wat schetst onzer beider verbazing: ze had een 9! In groep 7 en groep 8 is ze zo blijven leren en waren de cijfers voor topografie nooit meer een probleem. Tijdens toetsen had ze het niet eens nodig om een raster op haar toetsblad te tekenen: dat deed ze in haar hoofd en dat was dan voldoende.

Naast het oplossen van dit probleem, loste het inzicht dat we in deze leerling kregen via de afname van de MILS, ook nog een wrijving tussen deze leerling en haar ouders op. Die bleken haar te verwijten dat ze nooit leerde voor topografie vanwege haar lage cijfers. Toen ik ouders had uitgelegd hoe de leervoorkeuren van hun dochter in elkaar zaten, begrepen ze het en bood vader zijn dochter excuses aan nog in mijn bijzijn.

Een gelukkige leerling en blije ouders stapten de deur van mijn klaslokaal uit na dit gesprek.

Met dank aan MILS coach: Jacqueline Wansink!

Categories: Leerstrategie


Volg ons
Contactgegevens
Bureau van Bodegom
Hannie Schaftstraat 94
2264 DL Leidschendam
KvK: 55560423

06 22 99 11 67
Schakel JavaScript in om inhoud te bekijken.